top of page

DET ENKLA SÄTTET ATT LÄNKA IHOP AFFÄRSKEDJAN

Uppdaterat: 13 jan. 2022


Hur många gånger hör man inte: "Marknadsavdelningen har inte skickat ut det ännu!" eller "Säljarna har sålt för billigt" eller "Vi försöker sälja men intäktsteamet har satt ett för högt pris"


Det var en krånglig inledning för att säga att moderna företag måste riva staketen mellan de, så kallade, avdelningarna. ALLA avdelningar som hanterar-, kommunicerar med-, eller påverkar kunder på ett eller annat sätt jobbar med försäljning - punkt.

Att de ofta agerar parallellt men inte i synkroniserat, är inte ett nytt problem. Många av dessa avdelningar (inklusive sälj) ser bara på det de fysiskt gör, inte skälet till att man gör det eller resultatet av att göra det. Arbetet går alltså före syftet och resultatet.

Enkelt beskrivet kam man säga att Intäktsteam (om sådant finns) prissätter det som marknadsteamet paketerar och kommunicerar och som säljteamet sedan säljer. Det är lite för enkelt beskrivet. Sanningen är den att varje del i kedjan ska styra de övrigas arbete. Prissättningen fungerar inte utan tillförlitlig data och feedback från kunden. Marknadsarbetet fungerar inte utan inspel om prissättningen och säljarbetet fungerar inte utan att veta vilka kundsegment man siktar på eller vad deras feedback varit (ofta via marknadsteamets kanaler). Det enklaste sättet att sätt ihop kedjan och se till att den är stark är - Gemensamma målsättningar - Gör försäljningen till en process som går igenom alla delar. Man blir beroende av allas deltagande - Höj taket för samarbete mellan teamen Gemensamma målsättningar Inget nytt under solen bortsett från att väldigt få verkar få det att fungera. Gör det inte för komplext. Målen ska vara enkla, tydliga och snabbt mätbara. Det ska kunna följas veckovis, om man önskar. Tänk på några VIKTIGA saker när ni sätter de här målen. 1. Se till att samtliga inblandade kan påverka att man når målen 2. Avdramatisera - alla mål behöver inte vara en "vinna eller försvinna" - det blir ofta en börda istället för en morot. 3. Fördela målen. Alla ska kunna påverka men se till det finns minst ett mål som väger tyngre för respektive avdelning. Exempelvis "snittpris" för intäktsteamet eller "antal köp via SoMe" för marknadsteamet.

Gör allas arbete till en del av en process. Det här kan kännas svårt ibland men är mycket lättare än man tror. Starta enkelt. - Marknadsteamet går ut med en digital kommunikationsblitz - Alla interaktioner (inbound marketing) fångas upp och bearbetas av säljteamet - Prissättningsteamet hjälper att bygga en erbjudandemodell för de nya kunderna MÅL: - Antal interaktioner som genereras - Antal / Värde öppnade affärer - Antal / Värde avslutade affärer - Antal / Värde affärer per erbjudande Nu är alla delar beroende av varandra, de behöver rådfråga och interagera med varandra och kommer att driva mot gemensamma mål

Höj taket för samarbete mellan teamen Den här delen är egentligen enklast men också mest sällsynt i kommersiella sammanhang. Ett mycket bra och ENKELT sätt att överbrygga detta är att låta avdelningarna "praktisera" hos varandra. Förståelse för den andres arbete är ovärderligt. Följ upp detta med att ha gemensamma avdelningsmöten där varje del har sin sektion av mötet men som alltid avslutas med inspel från de övriga teamen. Det kan handla om frågor, förslag, resonemang etc. Sist men inte minst - Se till att de får chans att bygga egna broar. Nästa AW, bjud in dem som ett team. De kommer att hitta synergier som ingen kunnat förutse.
0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page