top of page

Vilka är vi?

Beehive Solutions är en snabbfotad partner med över 20 års erfarenhet av försäljning och kommersiellt arbete.
Med rötter från hotell- och fastighetsbranschen och erfarenhet från allt från Saas till detaljhandel så är vi en heltäckande partner på snabb tillväxt.

Med oss får man från dag ett erfarenhet och kunskap från flera sektorer och från världens alla hörn. Fotfäste i norden och erfarenhet från Asien, Mellanöstern, Europa, Ryssland och USA. Med oss finns inga gränser.

Frank Ingers , grundare

57f08e85-1df4-41a8-86db-2e9f7631c5ba.jpeg

"Sälj- och kommersiellt ledarskap är INTE en roll eller en funktion - det är en inställning.
Likadant som framgång inte är ett resultat - det är en kultur."

Diyar "Emil" Bardak , säljexpert

Emil.jpg

Diyar är ung och energisk. 

Decennier av erfarenhet ersätts med kunskap, engagemang och otroligt hög energi.

Diyar har specialiserat sig på konsten av det första samtalet,. Den oerhört viktiga, första kontaktpunkten.

Konsten och Diyars styrka är att skapa en hjälpsam och lyhörd miljö där grunden för en långsiktig kundrelation läggs.

på kort tid har Diyar fått använda sin kunskap och sin naturliga talang inom Telecom, Fastighetsförvaltning och webutveckling

"Försäljning, framför allt uppsökande försäljning, handlar om att hjälpa en kund. Verktyget är försäljningen men skälet och resultatet är att hjälpa något bättre"

Frank har över 20 års erfarenhet av försäljning och kommersiellt arbete.

 

Han har haft förmånen att bygga och leda komplexa försäljnings- och marknadsteam över hela världen och inom olika branscher. 

Erfarenheten har fotfäste i norden men har byggts genom arbete i USA, Mellanöstern, Europa, Ryssland och fastlandet i Asien.

 

Specialiteten är försäljning i harmoni med marknadsföring och kommunikation. 

 

Frank bygger långsiktiga försäljningsstrategier med mätbara och enkla milstolpar och mål.

Nyckelorden är ett inkluderande ledarskap, hög energinivå och en framgångsfaktor som bygger på att alla medlemmar blir sedda, motiverade och entusiasmerade. 

bottom of page